Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

visi mārketinga pakalpojumu veidi

Scroll to Top

To Top

Mūsu projekti

Mārketinga pakalpojumu komplekss kompānijai “LATEXPO”

2004 -2005′

“LATEXPO” ir Latvijas vadošā kompānija izstāžu, konferenču, semināru un prezentāciju plānošanā, izstrādē un organizācijā. Sākot ar 1994. gadu uzņēmums organizēja vairāk nekā 100 izstādes un pasākumus starptautiskā līmenī.

Dotā projekta realizācija aptvēra gandrīz visu Latvijas mēdiju tirgu. Izstādēs, kuras rīkoja “LATEXPO” tika reprezentētas vadošās Latvijas ekonomiskās nozares: Nekustamie īpašumi, Dizains, Darba tirgus, Mēbeles u.c., tādējādi Mūsu uzņēmuma stratēģija iekļāva sevī visai plašu mēdiju pārklājumu, iekļaujot arī reģionālos izdevumus.

Kompānijas “LATEXPO” jaunās izstādes “NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” koncepcijas izstrādāšana

Aģentūras uzdevumi:

 • Aptaujas izveide un realizācija potenciālo izstādes dalībnieku vidū;
 • Bāzējoties un iegūtajiem aptaujas rezultātiem izveidot izstādes bāzes koncepciju;
 • SA atbalsts izstādei;
 • Darbs ar informatīvajiem un citiem projekta sponsoriem

Koncepcija: 2003. un 2004. gados Latvijā sāka aktīvi veidoties nekustamā īpašuma tirgus. Kompānija “LATEXPO”, kas funkcionē kā profesionāls uzņēmums izstāžu biznesā, apzinājās izstādes aktualitāti un laicīgumu, kurā varēs izrādīt plašo piedāvājuma un projektu spektru nekustamo īpašumu sfērā. Mūsu uzņēmums pievienojās organizēšanā tieši jaunas izstādes idejas plānošanas stadijā.

Mūsu uzdevums bija projekta koncepcijas sagatavošana (izstādes misija, mērķi un uzdevumi, izstādes formāts, rezidenti, primārās sadaļas, speciālie pasākumi u.c.). Nākamais etaps – PR atbalsta programmas realizācija vadošajos Latvijas mēdijos.Tirgus izpētes nolūkos un primārās informācijas iegūšanai mūsu uzņēmums veica aptauju starp potenciālajiem izstādes dalībniekiem – lielajām attīstības kompānijām (developer kompānijas), firmām, kas nodarbojas ar mākleru pakalpojumiem, celtniecības uzņēmumiem.

Aptaujas realizācija bija sava veida PR akcija, jo ar katru klientu notika individuāla saruna ar topošās izstādes prezentāciju, pēc kuras daudzi no respondentiem kļuva par izstādes dalībniekiem.Izmantojot pētījumā iegūtos rezultātus, Mūsu uzņēmums izveidoja izstādes koncepciju „Nekustamais īpašums – 2004”.

 

Rezultāts: 2004. gada novembrī, Skonto halles telpās notika pirmā Baltijas valstīs izstāde, veltīta nekustamajiem īpašumiem. Turpmākajos gados šis pasākums tika veiksmīgi realizēts, piesaistot arvien vairāk dalībnieku. Izstādi atbalstīja Rīgas dome, tika izstādīti vadošo Latvijas banku stendi, tika demonstrēti jaunākie nekustamā īpašuma objekti un projekti.

Kompānijas “LATEXPO” jaunās izstādes “DARBA TIRGUS” koncepcijas izstrādāšana

Aģentūras uzdevumi:

 • Aptaujas izveide un realizācija potenciālo izstādes dalībnieku vidū;
 • Bāzējoties un iegūtajiem aptaujas rezultātiem izveidot izstādes bāzes koncepciju;
 • PR atbalsts izstādei;
 • Darbs ar informatīvajiem un citiem projekta sponsoriem.

Koncepcija: pēc veiksmīgas izstādes „Nekustamie īpašumi” 2004. gadā, kompānija “LATEXPO” 2005. gadā apņēmās realizēt jaunu projektu – daudznozaru izstādi „Darba tirgus”. Primārais izstādes uzdevums bija atspoguļot visu darba tirgus darbības segmentus: Rekrutēšanas uzņēmumu darbība, personālvadības darbību lielākajos Latvijas darba devēju uzņēmumos, arodbiedrību darbību, profesionālās orientācijas aģentūru darbību, apdrošināšanas kompāniju darbību.

Mūsu uzņēmums tika iesaistīts izstādes koncepcijas izstrādē. Mūsu uzņēmuma uzdevums bija savienot visas svarīgākās Latvijas darba tirgus attīstības tendences un atspoguļot tās vienā izstādē. Pirmais Mūsu uzņēmuma solis bija pētījuma sagatavošana un realizācija. Kopējais aptaujāto uzņēmumu skaits sasniedza 80 kompānijas, kas nodarbojās personālvadības un rekrutācijas sfērā.

Balstoties uz aptaujas rezultātiem, kā arī izmantojot ekspertu vērtējumu un viedokli, Mūsu uzņēmums izveidoja izstādes koncepciju, kura kļuva par ievērojamu notikumu pilsētas ekonomiskajā dzīvē.

 

skatīt izstādes koncepciju

Rezultāts: 2005. gada novembrī, “Skonto” halles telpās notika pirmā Baltijas valstīs izstāde par tēmu „Darba tirgus”.

Kompānijas “LATEXPO” projektu PR-atbalsts

Aģentūras uzdevumi:

 • “LATEXPO” svarīgāko darbinieku imidža veidošana, atpazīstamības veicināšana mērķauditorijās un „uzskatu līdera” veidola formēšanu;
 • Uzņēmuma “LATEXPO” pozicionēšanu kā līderi izstāžu organizēšanas pakalpojumu tirgū, pēc kvalitatīvajiem rādītājiem (profesionalitāte, kompetence, serviss) (“LATEXPO” – profesionālis izstāžu veidošanā un realizācijā);
 • Darbība krīzes situācijās no SA viedokļa;
 • Pasākumu organizēšana preses pārstāvjiem;
 • SA darbība izstādēs

Mūsu uzņēmuma uzdevumos ietilpa izstāžu programmu veidošanu: semināri, akcijas, diskusijas. Mūsu uzņēmums strādāja, lai piesaistītu jaunus sponsorus un partnerus, veidoja pozitīvu uzņēmuma tēlu un jaunas mēdiju sejas, kuras reprezentēja “LATEXPO” uzņēmumu.