Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

visi mārketinga pakalpojumu veidi

Scroll to Top

To Top

FAQ (par PR un ne tikai)

Preses relīze – nepieciešamais minimums

Mūsdienās visiem ir zināms, ka informācijas pieejamība tirgū ir svarīgs nosacījums jebkura uzņēmuma attīstībā. Tas ir kompānijas pienākums – paziņot patērētājiem par savām precēm un pakalpojumiem. Jāatceras, ka, lai gan netieši, bet šie paziņojumi veido produktu un pakalpojumu, kā arī firmas un tās darbinieku tēlu.

Bet tēla veidošana nav svarīgākais preses relīžu izplatīšanas iemesls. Mūsdienu lietišķajā pasaulē pastāv ētikas noteikumi un sabiedrisko attiecību nozare šajos jautājumos nav izņēmums. Preses relīze ir sava veida sasveicināšanās satiekoties.

Lai masu informācijas līdzekļi (MIL) iepazītos ar Jums un Jūsu uzņēmumu, lai ievērotu Jūs simtiem konkurentu vidū, kā arī uzzinātu par to, ka tieši Jūsu kompānija ir konkrētās nozares eksperti, kas piedāvā īpašas preces un pakalpojumus, vispirms ir jāsveicinās jāizplata preses relīzi!

preseePēc definīcijas preses relīze (no angļu val. press-release – paziņojums presei) ir „īpašs dokuments MIL darbiniekiem, kas ietver informāciju, kas paredzēta drīzai publicēšanai un izplatīšanai”.  Galvenais šī publikācijas veida uzdevums: žurnālistu apziņošana, kas nodrošina plašu lasītāju informētību par gaidāmo pasākumu, notikumu vai citu informatīvo ziņojumu.

Jāsaka, ka ik dienas redakcijā nokļūst desmitiem preses relīžu. Iemanīties nodot informāciju pareizajās rokās, kā arī paziņot jaunumus tādā veidā, lai tie būtu publicēti vai vismaz ieinteresētu žurnālistu un liktu tam vērsties pie Jums pēc komentāra – tas ir SA aģentūras uzdevums. Šajā gadījumā jāpiemin arī pareizs preses relīzes noformējums, pārdomāts izsūtīšanas laiks un saņēmējs, un, neapšaubāmi, interesanti un mūsdienīgi sastādīts informatīvais ziņojums.

Uzskaitīsim dažas tēmas, kurām ir pietiekams pamatojums, lai nokļūtu uz preses izdevumu lappusēm un TV un radio raidītajos viļņos:

• Uzņēmuma darbības jomas paplašināšana, jaunu filiāļu atvēršana, jaunu pakalpojumu ieviešana
• Jaunu projektu uzsākšana
• Nozīmīgas uzņēmuma gadadienas
• Konkursu rīkošana, un īpašie piedāvājumi
• Cenu vai piedāvāto pakalpojumu izmaiņas
• Semināru un izstāžu rīkošana
• Izmaiņas sortimentā, un jaunu preču pārdošanas uzsākšana
• Uzņēmuma iesaistīšanās labdarības pasākumos, sponsorēšana
• Panākumi zinātnes jomā, izgudrojumi un atklājumi

Kā pareizi sadarboties ar masu informācijas līdzekļiem? 

MIL – prese, radio, televīzija, un, protams, internets - ir viens no galvenajiem Jūsu pašu, Jūsu uzņēmuma un mērķauditorijas (Jūsu patērētāju) starpniekiem.

barber3Nevērīga izturēšanās pret šo faktu ir neapdomīga rīcība. Mutvārdu reklāma, informēšana pēc „snowball sampling” metodes, vai, piemēram, performance galvenajā pilsētas laukumā dažkārt var neslikti iedarboties, bet ne tajā gadījumā, ja Jūs grasāties darboties tirgū ilgāk par nedēļu.

Jāpiemin, ka MIL ir nepavisam ne primitīvs organisms. Vien zināšanas par konkrētā izdevuma politiku, un to, kādai informācijai žurnālists dod priekšroku, palīdzēs sasniegt augstu SA kampaņas rezultātu. Publicēto preses materiālu daudzums un kvalitāte ir cieši saistīta ar MIL un aģentūras sadarbības līmeņi.

Saistībā ar to, varam droši apgalvot, ka mūsu pastāvīgais kontakts ar redaktoriem un žurnālistiem, un nepārtraukti papildināmais MIL bāze ļauj mums sagatavot paziņojumus presei, kas maksimāli atbilst konkrētā medija formātam. Rezultātā- īpaši trāpīga informācijas nokļūšana auditorijas pārstāvju sirdrīs un prātos.

Ko mēs piedāvājam attiecību veidošanā ar medijiem?

• Mediju plānošana
• Preses pasākumu rīkošana: preses konferences, brīfings, preses tūres
• Preses materiālu- preses relīžu, paziņojumu, uzņēmumu aprakstu, bibliogrāfisko izziņu, informatīvo vēstuļu, komentāru, informatīvi-reklamējošo rakstu- sagatavošana un izsūtīšana
• Ekskluzīvu interviju organizēšana

Starp citu, eksistē vēl kāds visai efektīvs un sadarbības veids: SA pakalpojumu abonēšana. Šis formāts ļauj veidot sistemātiskāku pieeju attiecībām ar sabiedrību. Tas sniedz iespēju aģentūrai pamatīgi izpētīt uzņēmuma darbības specifiku, tās produkciju vai sniegtos pakalpojumus, un tā pamatā izstrādāt ilglaicīgu SA darbības programmu, kas plecu pie pleca ietu ar firmas mārketinga plānu.

SA pakalpojumu paketes abonementā ir iekļauti šādi pakalpojumi:

• Kompānijas komunikācijas darbības diagnostika
• SA kampaņu un stratēģijas izstrāde
• Uzņēmuma informatīvā portfolio sagatavošana. Portfolio ietver informatīvos materiālus, kas atspoguļo dažādus uzņēmuma darbības aspektus
• Aģentūras darbošanās kā ārējam preses dienestam
• Interviju un fotosesiju rīkošana
• SA materiālu sagatavošana
• Preses pasākumu organizēšana un vadīšana
• Spīkeru birojs: paziņojamās informācijas plānošana un spīķeru sagatavošana ar jomu saistītajiem biznesa pasākumiem (konferencēm, forumiem u.c.)